Domaininformation

grafik.eu

Hrvatski

Izravna kupnja bez provizije

Trenutno imate mogućnost kupnje ove domene izravno od vlasnika po povlaštenoj cijeni od 3500 eura. Eliminacijom agencijske provizije, domenu grafik.eu trenutno možemo ponuditi 20 do 30% jeftinije od naših prodajnih partnera.

Zahtjev za kupnju

Prijedlog cijene

Uvijek nastojimo odrediti poštenu cijenu u skladu s tržištem za svaku domenu opsežnim istraživanjem. Bez obzira na to, očekivanja cijena zainteresirane strane često se razlikuju od očekivanja davatelja usluga. U ovom slučaju nudimo vam da nas obavijestite o traženoj cijeni.

Prijedlog cijene

Pojedinosti o domeni

Zahvaljujući vrlo dobrim istraživačkim mogućnostima i izravnom kontaktu s vlasnikom domene, imamo opsežno znanje o domeni, posebno njezinoj povijesti, koju ćemo vam rado pružiti na zahtjev.

Više informacija

Provjeri

Kao službeno odobreni registar, Frankcom ima izravan tehnički pristup ponuđenoj domeni i stoga može osigurati jednostavno, bez problema rukovanje cjelokupnim prodajnim procesom. Ako ime domene trenutno nije u procesu prodaje, moguće ga je i kupiti sada.

natrag kući